HomeOrganization

Organization

Organizing Committee

 • Osamu Shimomura(*)
 • Susumu Ikeda
 • Soichi Wakatsuki
 • Kenji Ito
 • Masaharu Nomura
 • Horoshi Kawata
 • Youichi Murakami
 • Hideki Seto
 • Ryosuke Kadono

(*)Chair

Program Committee

 • Youichi Murakami(*)
 • Osamu Simomura
 • Hiroshi Kawata
 • Hideki Seto
 • Ryosuke Kadono

(*)Chair

Local Committee

 • Reiji Kumai(*)
 • Osamu Shimomura
 • Youichi Murakami
 • Junichi Adachi
 • Shinichi Ito
 • Masato Kawasaki
 • Akihiro Koda
 • Takashi Kosuge
 • Kenji Kojima
 • Hironori Nakao
 • Kazuyuki Nigorikawa
 • Yuichi Yamasaki
 • Tetsuya Yokoo
 • Yukiko Koito
 • Yoshimi Takahashi
 • Naomi Nagata
 • Akiko Hirata
 • Yoko Misumi
 • Madoka Mochida

(*)Chair

ページトップへ
Copyright (C) 2011 Institute of Materials Structure Science(IMSS)